Steven Nikolai, Sr., (Telida Village Chief)

Steven Nikolai, Sr., (Telida Village Chief)

Steven Nikolai, Sr., (Telida Village Chief)